1-عکاسی از مراسم و جشنهای مهد کودک ها و مدارس

2-عکاسی از جشنها و مهمانی های شما .

3-عکاسی در منازل و فضاهای مورد نظر شما با تجهیزات حرفه ای نور پردازی و دکور .

4-ساخت انواع کلیپ از کودکان .

5-پارکینگ اختصاصی.

6-امکان ساخت دکور شخصی فقط برای کودک شما.

8-طراحی آلبوم های دیجیتال کودک .